o nás

Filosofie společnosti
Vytváříme a designujeme interiéry, které vycházejí z vašeho životního stylu, způsobu trávení volného nebo pracovního času a požadavků na funkčnost. To vše dotváříme do podoby příjemného emocionálního bydlení. Důraz je kladen na nadčasovost a kombinaci moderního s klasickým stylem.

Inspirace
Klienti a jejich individuální přístup k životu jsou vždy naší největší inspirací pro každý návrh. Odtud ve skutečnosti vychází celkový design interiéru, který podtrhne Vaši jedinečnost.

Místo, prostor, Vaše osobnost jsou tím pravým zdrojem při hledání napříč různými styly. Síla interiérového designu je v kombinaci detailu s celkovým pocitem z interiéru.
 
Šárka Zabadalová„Začátky kariéry byly spojeny se životním stylem mé vlastní rodiny – časté stěhování – a tudíž vytváření stále nových domovů. Vlastní zkušenost s bydlením mi ukázala, že každý člověk si vytváří domov, ne interiér. Zároveň, že vytvořit příjemný domov není vůbec jednoduché a je potřeba zapojit kreativitu i znalosti z několika oborů od psychologie, sociologie přes umění, prostorovou orientaci až po cit pro detail a estetiku.“

Šárka Zabadalová

 
 
 
 
 
Kateřina Zabadalová„Studium architektury mi dalo nadhled nepostradatelný nejen při návrzích domů, ale také interiérů. Během několikaleté praxe v navrhování interiérů se nám vždy potvrdila důležitost práce s prostorem a celkovým konceptem. Pouze postupný vývoj od celku k detailům může ve výsledku vytvořit příjemný, funkční a především nadčasový prostor.“

Kateřina Zabadalová

 
 
 
 
 
Vytváření estetického interiéru, ale s ohledem na finanční stránku klienta, to je podstata služby, kterou pro své klienty realizujeme.