Posts Tagged ‘Design komerční prostory’

Design interiéru restaurace ARTAMO v Plzni

Design interiéru komerčních prostorů je pro designéra vždy určitou výzvou. Stejně tak tomu bylo i v případě restaurace a galerie ARTAMO v Plzni. Majitel a současně investor je milovníkem umění, proto chtěl vytvořit komorní prostor vhodný pro menší kulturní akce, kde by se mohli představit známí i začínající umělci působící především v plzeňském regionu. Vedle toho se měl prostor otevřít i široké veřejnosti ve formě restaurace. S nadsázkou lze říci, že hlavní myšlenkou bylo navrhnout příjemné místo pro setkávání lidí, které spojuje společný zájem o kulturu a kvalitní gastronomii.

Multifunkční prostor musí splňovat celou řadu zdánlivě protichůdných požadavků. Musí být otevřený, neutrální, variabilní, flexibilní podle toho, zda právě probíhá vernisáž, komorní koncert, autorské čtení nebo slouží ke svému hlavnímu účelu, tedy jako restaurace. Především však musí být za všech okolností příjemný a vytvářet vhodnou kulisu pro akce, které se zde budou konat i pro hosty restaurace. Číst dále »